X
X

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

AnasayfaHizmet ve Kullanım Sözleşmesi

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

Bu Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi ("Sözleşme"), SosyoMax (bundan sonra "Firma" olarak anılacaktır) ile müşteri arasında aşağıda belirtilen şartlar altında gerçekleştirilecek hizmetleri düzenlemektedir. Bu sözleşmenin tarafları Firma ile müşteri arasında yapılmaktadır.

1. Tanımlar:

  • Hizmet: Firma tarafından müşteriye sunulan yazılım geliştirme, danışmanlık, tasarım ve diğer ilgili hizmetler.
  • Müşteri: Firma'nın hizmetlerinden faydalanan gerçek veya tüzel kişi.

2. Hizmetlerin Tanımı: Firma, müşteriye sunulan hizmetler kapsamında, yazılım geliştirme, danışmanlık, tasarım ve diğer bilişim hizmetlerini içerir. Hizmetlerin detayları ve süreçleri, müşteri ile ayrıca belirlenecektir.

3. Gizlilik ve Güvenlik: Her iki taraf da, diğer tarafın ticari sırlarını ve gizli bilgilerini koruma taahhüdünde bulunur. Firma, müşteri verilerinin gizliliğini korumak ve güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alır.

4. Ücretlendirme ve Ödeme Koşulları: Hizmet bedeli ve ödeme koşulları, taraflar arasında yapılan ayrı bir anlaşma doğrultusunda belirlenir. Fatura tarihinden itibaren belirlenen süre içinde ödeme yapılması gerekmektedir.

5. Fikri Mülkiyet Hakları: Firma, hizmetler sırasında geliştirdiği yazılım, tasarım ve diğer materyaller üzerindeki fikri mülkiyet haklarını korur. Müşteri, bu haklara saygı göstermeyi ve izin almadan kullanmamayı kabul eder.

6. Sorumluluk Sınırlamaları: Firma, hizmetler sırasında oluşabilecek herhangi bir kayıp, hasar veya maddi zarardan dolayı sorumlu tutulamaz. Müşteri, Firma'nın bu tür durumlardan kaynaklanan sorumluluğunu kabul eder.

7. İptal ve Sonlandırma: Her iki taraf da, önceden belirlenen şartlara uygun olarak, yazılı olarak veya anlaşmış iletişim yöntemleriyle sözleşmeyi sonlandırabilir.

8. Değişiklikler: Bu sözleşme, tarafların yazılı onayı olmadan değiştirilemez. Taraflar, sözleşmede değişiklik yapma ihtiyacı doğarsa, değişikliklerin yazılı olarak onaylanmasını sağlar.

Bu Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi, taraflar arasında karşılıklı anlayış ve uyum içerisinde yürütülmek üzere imzalanmıştır.

Firma (SosyoMax):

Adı Soyadı: Arda Tekinalp


Powered by WISECP
Top