X
X

Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

AnasayfaKişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

Bu Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi ("Sözleşme"), SosyoMax (bundan sonra "Firma" olarak anılacaktır) ile müşteri arasında, Firma'nın müşterinin kişisel verilerini nasıl işleyeceği, koruyacağı ve kullanacağına dair şartları düzenlemektedir.

1. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Firma, müşterinin sağladığı kişisel verileri, yürürlükteki veri koruma mevzuatına uygun olarak işleyecektir. Bu veriler, hizmetlerin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

2. Veri Güvenliği: Firma, müşterinin kişisel verilerini güvende tutmak için gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri alacaktır. Verilerin yetkisiz erişim, kullanım, değiştirme veya ifşa edilmesini önlemek için uygun güvenlik düzeyini sağlar.

3. Veri Kullanım Amaçları: Müşterinin kişisel verileri, Firma tarafından yalnızca belirli amaçlar doğrultusunda kullanılacaktır. Bu amaçlar, hizmet sunumu, müşteri ilişkilerinin yönetimi, pazarlama faaliyetleri ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini içerir.

4. Üçüncü Taraf Paylaşımları: Müşterinin kişisel verileri, Firma dışında üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır, ancak yürürlükteki mevzuatın izin verdiği veya zorunlu kıldığı durumlarda bu paylaşımlar gerçekleştirilebilir.

5. Veri Saklama Süresi: Firma, müşterinin kişisel verilerini yalnızca işleme amaçlarına uygun bir süre boyunca saklar. Verilerin saklama süresi, ilgili mevzuata ve iş gerekliliklerine uygun olarak belirlenir.

6. Haklarınız: Müşteri, kişisel verileri üzerinde sahip olduğu hakları kullanma hakkına sahiptir. Bu haklar arasında bilgi alma, düzeltme, silme ve işleme itiraz etme hakları bulunmaktadır. Bu hakları kullanmak için müşteri, Firma ile iletişime geçebilir.

7. Çerezler (Cookies): Firma, müşteriye daha iyi hizmet sunmak ve web sitesinin kullanımını analiz etmek amacıyla çerezleri kullanabilir. Müşteri, çerez kullanımını kabul edip etmediğine dair tercihlerini tarayıcı ayarları üzerinden belirleyebilir.

8. Değişiklikler: Bu Gizlilik Sözleşmesi, Firma'nın iş yapış şeklindeki değişikliklere bağlı olarak güncellenebilir. Güncellemeler, Firma tarafından ilan edilerek yürürlüğe girecektir.

Bu Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi, taraflar arasında karşılıklı anlayış ve uyum içerisinde yürütülmek üzere imzalanmıştır.

Firma (SosyoMax):

Adı Soyadı: Arda Tekinalp


Powered by WISECP
Top